Guckusko

Namnet på denna unika
orkidé kommer från latin
och betyder "liten sko"
Det släktet till vilken
blomman hör omfattar ca:
50 arter och det är unikt
att den växer på dessa
breddgrader. Genon sin
storlek och skönhet
har Guckuskon plockats
i stor utsträckning, vilket
innebär att den numera
fridlyst.

Tillbaka

Tillbaka upp