Dialektord och uttryck

från ORMSJÖDALEN

FÖRORD

För tre år sedan så började vi med insamlandet av dialektord och uttryck från Ormsjödalen. Bland dom cirka 3000 dialektord som vi har i vårt ordförråd, har vi tagit med drygt hälften i vår ordlista.

Vi hoppas att denna skrift, skall inspirera dig till att delta, i det fortsatta arbetet med att dokumentera vår historia.

I skriften har vi försökt ta med berättelser, dikter, fotografier och händelser, som kan vara exempel på hur vi kan gå vidare i vår historiebeskrivning. Efter en så kort tid så kan vi konstatera att vi har en hel "sjö" att ösa ur.

Denna skrift är öppningsbar, och möjliggör fortsatt samlande. Förhoppningsvis så kan vi till nästa Ormsjödag, länka ytterliggare bidrag till vår historia.

Varje berättelse och historia, hur än liten den kan vara, kan vara betydelsefull för våra barn barnbarn och våra barnbarnsbarn, när dom skall leta sina rötter. För det kommer dom att göra förr eller senare.

Vårt arv till kommande generationer, måste vara att berätta om under vilka villkor, som du och dina föräldrar växte upp under. Hur du firade dina jular. Din skoltid. Hur du vallade kreaturen. Arbetet i skogen och flottningen. Vilken mat ni åt förr. Ja det kan vara nästan vadsomhelst, men berätta.

En bra metod är att bli barn på nytt, och skriva brev till sina barn och barnbarn, om hur det var när du växte upp, och hur det var förr i tiden. För det är väldigt lite som vi behöver skämmas över, utan tvärtom så har vi nog mycket att lära till kommande generationer.

Muntliga berättelser är nog bra, men det skrivna ordet är vida överlägset. Och det går mycket bra att skriva som man pratar, för att ingen skall behöva säga att man inte kan. Oftast är det att ta sig tid. Och det har vi faktiskt en hel del av.

Slutligen så vill vi tacka Anni Hedberg, Elis Persson, Kjell Wahlberg och ABF Dorotea för stor hjälpsamhet, gott samarbete, och som gav oss sin tid.

Bakgrunden

Arbetet med att framställa denna skrift, har i första hand varit inriktat på, att få dom dialektord och uttryck som kan vara specifika för vår bygd nedtecknade. Många ord och uttryck var ju förknippade med dom näringar och verktyg som man hade under självhushållets tid. Dom flesta av dom näringarna äro nu försvunna, och därmed dess språkbruk.

Skaran av dom som kommer ihåg dom gamla orden och dess betydelse, minskar för varje år. Och om några år så skulle det vara helt omöjligt, att rekonstruera våra dialektord. När det gäller ting, så kan man gräva i jorden efter flera tusen år. Men när det gäller språket så finns det inte någonting, för man skrev inte på dialekt. Och det fanns vissa skrivkunniga i varje by, och då använde man sig av den tidens rikssvenska eller latin.

Vårt språk förändras ju över tiden, som allt annat på vår jord. Vi skulle nog idag ha svårt att kunna förstå, om vi skulle träffa dom första nybyggarna som kom till Ormsjödalen för snart 300 år sedan. Dom första som kom till vår bygd var från Österbotten(Finland) norra Ångermanland och Jämtland. Dessutom så hade vi inslag av samer. Det språk som utvecklades av denna blandning är nog svår att definiera, för vår del av Sverige är fortfarande outforskat. Det närmaste som finns utforskat och dokumenterat är Vilhelminamål och Åselesvenskan.

Redan innan skolan så hade dom flesta barn förvärvat sitt dialektala språk och ordförråd. Därför så blev svenskan och grammatiken en besvärlig del av skolan. Och idag så skulle man nog säga att barnen var tvåspråkiga och skulle ha behövt hemspråksundervisning.

Vi har medvetet, inte tagit med ljudningen och böjningsformerna. Utan ordlistan är skriven med vårt vanliga alfabet, för att dom flesta ska kunna läsa och förstå. Vi överlämnar nu denna skrift till läsarna för ytterliggare forskning och även till Dialekt och Ortsnamnsarkivet i Umeå. Vi skall även försöka att på mål berätta en del historier på ljudband för eftervärlden. Skriften är så utformad att fortsatt samlande är möjligt. Och då även fotografier från gamla tider.

Slutligen så vill vi berätta om ett barn som kommer hem ifrån skolan, och berättar att han inte feck sägä jäg åt jag. Och då sa'an, jäg fo' int sägä jäg åt jäg män jäg ä bäg å säg jäg ändå jäg.

Vi som har samlat in dom gamla orden och uttryckena från Ormsjödalen är
Per Enar Bergstedt, Janne Bergstedt, Ruby Berglund, Alvar Vallin, Lillemor Sjögren Ulf Sjögren, Allan Modin, Margith Bjärstig, Björn Forsgren, Gunborg Eriksson och Ove Isaksson

Detta är att betrakta som en del av skriften. Skriften finns att köpa i Ormsjödalens ICA eller beställ den på telefon: 0942-201 01

Tillbaka upp