De första nybyggarna

Johan Nyberg & Anna Jönsdotter

Uppgifterna om de första nybyggarna har i huvudsak hämtats från boken "Dorotea sockens historia". Dessa uppgifter kompletteras längre fram med uppgifter från kyrkoböcker, hemmansbandlingar och i någon mån av egna tidigare noteringar.

När man anger Ormsjö:s tillkomst till är 1733 så avser det året när nybyggesansökan första gången behandlades av tingsrätten. Byns tillkomst blev noterat i handlingar det året.

Enligt "Dorotea sockens historia" så hade lappen och nämndemannen Mårten Olofsson ett lappskatteland i Ormsjö enligt ett tingsrättprotokoll från 1733. En familj från Hammerdal, Johan Olofsson Nyberg och Anna Jönsdotter, hade år 1732 slagit sig ned på lappens skatteland och påbörjat nyodling. Det blev tvist mellan lappen Olofsson och nybyggaren Nyberg och vid tinget 1733 framgick att Nyberg redan hade hunnit uppföra fyra hus. Nyberg blev accepterad på nybygget i Ormsjö och kunde stanna kvar där.

Johan Nyberg var född 1688 i Ede i Hammerdal och var således 44 är när han började som nybyggare i Ormsjö. Hans föräldrar var Olof Jonsson och Gunilla Hansdotter i Ede i Hammerdal och de hade finskt påbrå. Han hade tidigare varit soldat vid Jämtlands dragonregemente. Som jämtländsk soldat bör han ha deltagit i Karl XILs krig i Norge. Det var år 1712 som general Armfeldt fick befälet över den jämtländska armen och på Karl XII:s order anföll Norge i syfte att erövra Trondheim. Fälttåget stoppades genom Karl XII:s död. Under återmarschen över fjällen blev Armfeldts armé mellan Tydalen och Handöl i Jämtland överraskad nyårsdagen 1719 av en snöstorm som varade i tre dygn och med stark kyla. Efter oerhörda lidanden kom Armfeldt på sjätte dagen fram med spillrorna av sin armé till Duved. Av de 5000 man som deltog i marschen omkom eller dog senare av sina skador 3000 man. År 1728 vid 40 års ålder beviljades Nyberg avsked från sin soldattjänst: är låghalter av benbrott, förmår ej marschera, anhåller och får avsked. Nybyggaren i Ormsjö var således karolin.

Johan Nyberg var gift med Anna Jönsdotter född omkring 1690. Hennes föräldrar hette Jöns Arwedsson och Kerstin Mårtensdotter och bodde i byn Hallen i Hammerdal. Hon var i 40 års åldern vid flyttningen till Ormsjö. De hade två flickor, Gunilla 8 år och Bengta 6 år. Senare utökades barnaskaran med Märta (osäker uppgift), född 1735 och Anna, född 1739.

Den plats de utvalde för sitt nybygge var Viknas, en udde vid Gamgårdsviken vid Ormbäckens utlopp i Ormsjön. Troligen blev nybygget beviljat tio års skattefrihet. Förmodligen fann de god tillgång på ängs- och myrslåtter vid övre änden av sjön.

Finnen Nyberg åtalades för fylleri under marknaden i Åsele vid några tillfällen och vid ett annat tillfälle för att ha kastat ut en lapp ur sitt hus. Han tycks ha haft vissa svårigheter med att komma överens med lapparna. Vid tinget 1745 krävde kyrkoherden 1743 års resterande tiondeavgift, som han var skyldig erlägga för sitt nybygge. Han dömdes att betala tiondeavgiften med 3 daler 17 skillingar kopparmynt, ett skålpund färsk fisk, ett halvt skålpund torra gäddor samt att betala rättegångskostnaden.

Tillbaka upp