Dialektord och uttryck

Totalt: 1488 ord.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


D

Dágakár man med tillfälligt arbete
Dammä´n doften
Darjkang grankvist
Darjä granris
Darmä å svimmade
Darna dånade
Datta di-bröst
Dila potatisgroddar
Dôg(d) duger (dugde el. dög)
Dôm letä ut sä de sökte sig ut, användes oftast när det bjöds på något
Dôm yngel tå sä dom förökar sig
Dompä tel slår eller sparkar till någon
Donkä höä dåligt hö som även luktar unket
Dorninga, bôcken och jita två sammankopplade kälkar, vilka användes vid timmerforsling
Dôtra dotter
Dragläre del i selen
Drarnavattnä björksav
Drattnä drunknat
Drôp droppat
Dryp droppa
Drämnä smält
Dränk-sä drunknar, tar sitt liv
Duvän modig, våghalsig, chanstagare
Dyngkasa gödselstack
Dyngstan gödselrummet
Dyngstörn ogräs, svinmolla eller molla
Dyngsöffsä smutsig, sjaskig och hafsig kvinna
Dålit röktä dåligt rykte
Dä bar tell det påbörjades
Dä bäckläs det krånglar
Dä dôrrä det dånade
Dä ha rödd helä dan det har snöat hela dagen
Dä kônnä hänn det kunde hända
Dä ljungä åskblixtar
Dä låg sä bänt tell det låg oländigt till
Dä môskä på fortsatt snöande
Dä myllrä det vimlade av folk
Dä råmme ti isn det knakar i nyisen
Dä smäll bárä tell det går väldigt fort
Dä söm havs dä skavs det som används det nöts
Dä tog bra langen ti det tog bra lång tid
Dä va fögan gôtt det var nästan gott
Dä va skrôtjen det var (skrömta) spöken, oknytt
Dä ä fäll'n dán det är väl den där
Dä ä inge trugenäs år i år jag tänker inte truga dig
Dä ä väl däsamma när koern fo bytta det spelar ingen roll när det goda ges
Dämt, dämninga stoppat vattenflöde med damm
Dängt givit någon stryk
Dättä nudda
Dögnvis flera dygn
Dörjet kritiskt skäll, upprepning