Dialektord och uttryck

Totalt: 1488 ord.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


F

Fa´lj ji int vä följer ni inte med
Facharn farfar
Fachmora farmor
Falejs slöfock, dagdrivare
Fali slárvi'å dyngi' väldigt slarvigt och smutsigt klädd
Falitt ofärdig, handikappad
Falktrå tillgivna djur
Falkä folket
Falmårn spår
Fanken mild svordom
Fann åt hittade igen
Fará följ fåran (uttrycket används vid plöjning med häst)
Fára å gålä fara bort
Fard vä följde med
Fárke varna
Fárkän sugen efter något
Fárlän fotspår
Fárläs färdas
Fars'tän förstuga, farstun
Farschn fors, strömmande vatten
Fattigårn ålderdomshemmet
Feck nagälbitn frös om fingrarna och fick värk
Feck tå'n fick av honom
Feck vä sä fick med sig
Fejen glad
Fesätjuka röksvamp
Fetåä inhägnad kreatursled till sommarladugården
Fickän fickor
Filflaska "flaska med grädde, som ""jetaren"" skulle ha"
Filstommäl ställning för mjölktråg
Filä grädde
Fingerbytta fingerborg
Finsnäjs lättare arbete
Fjask (-et) barnslig lek (barnsligt avvikande person)
Fjöckelô hångla
Fjôllret glömsk, virrig
Fjommel tankspridd, fumlig
Fjôse fähus, ladugård
Fláka ut sä breda ut sig, utvikningsbrud
Flása tell flammade upp
Flen isgata, blankis, halt
Fli hit hugga ved
Fliddn gav någon mycket stryk
Flis å snög lätt snöfall
Flôgerota ogräs i långa revor
Flott högt vattenstånd
Flyhänt snabb i arbete
Flyttä flottningen, flyttat
Flänte du ljög du, snudda vid
Fläsksvarn fläsksvål
Flö vattenståndet ökar
Fôgelsnôren fågelsnaror
Fôgla fåglar
Fôll ramlade, föll
Fôndära längä fundera lång tid
Föntes funnits
Forlaern höladan
Forskrinna höskrinda
Forsláán hösläde
Forä gräs som slagits på myrslåtter
Fôsching föl
Fôskän murknat, ruttet trä
Fothuse i fotändan av bädden
Fraggän fradga, skum vid mjölkning
Framma framför
Frastlänt läge med risk för fros
Frest försöka
Frôdit något som är mycket av
Fräcken fräken, en vattenväx
Främännä främmande
Frässn hankatt
Frö'n spröd
Frödd sä förfrusit sig
Fy håken mild svordom
Fyromfot gå på alla fyra
Fåreta fårkrubba
Fårfaddar dumbom
Fårfittbrämsn liten grå broms
Fårgråtn torkad tår i ögonvrån
Fårtåra rinnande ögon på fåren
Fårät dum
Fäckt vifta med armarna
Fäll ramla, ramlar
Fälislän hängslen
Fängharva träkratta som man samlar och gör höfång för hässja
Fö sä försörja sig
Föa föda
Fögan hagan lite intresserad
För jämnan ofta, alltid
Förfotn tådelen på strumpan
Förlåte förhänge
Förmanschfalkä förmånstagare
Försektit försiktigt
Försompe kom för sent
Förvortä dött ut, försvunnit. Gäller ej människor
Fööre farit bort
Föörä bra eller dåligt väglag vintertid