Dialektord och uttryck

Totalt: 1488 ord.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


G

Galossj'hakän utstående hakparti
Gamles åldras
Gammart förr i tiden
Gammfönna gammalt torrt gräs
Gammjäntä ogift ensamstående kvinna
Gammkusn Den onde
Gammnucke ogift äldre kvinna
Gammpajkä ogift ensamstående man
Gamsträjk äldre ogift man
Gangsoxn stamtjur, byatjur
Gapa kôja öppen koja, tre vägga
Gapasyna avsyna
Gapatras en som är högljudd
Gapatrut gaphals
Garvfalke vuxna personer
Garvkar vuxen man, ibland används för en riktig karla-kar
Gatt måste, tvungen
Gillän kvinnobröst
Glis kisa
Glisyga glasögon
Giivär småflin
Glockä kluckade
Glôggen glugg, hål i väggen
Glonkäs hört talas
Glôttermjalka sur mjölk
Glyxet instabil, obalans, slarvig
Glyxopp en som inte ser sig för
Gläffsä gläfste
Glöhyppen hastbullar
Gneka knarrar
Gnôggbräa tvättbräda, gammalt av trä
Gnôggä oppättä gned uppefter någon, något
Gnôr gnisslar, friktionsläte
Goakti givmild
Goddagspelt latmask, goddagspilt
Goest godast
Gôken göken
Gôkspett gapig yngling
Gôlvä golvet
Golötä givmild
Gôre dy
Gôrkoa rinnande och kletig kåda
Gôrm surrar (ngn som talar i ett om inget)
Gôtta karameller
Gôva doftar
Gral att prata om ditt och datt
Grássera härja, barn leker våldsamt
Grav, grov gräver, grävde
Gravölsring saffransbröd vid minnesstunden
Gravölä minnesstund efter begravning
Gre ut glesa isär, reda ut
Greftän gropar, ojämnheter
Grep tag i na tog tag i något tog tag i något
Grest otät, glest
Grint gråtit
Grôbben gropar
Gromlit grumligt
Grommen kaffesump
Grônna grunt ställe, skär o.d.
Grônnä grunnar, funderar, grundare vatten än tidigare
Groon växt i vattensjuk mark
Grosen fd. vattensamling eller torrlagd konstsjö
Gruv sä oroa sig, ängslas
Gruvänäs ängslas, oroa sig
Gräddsnäcka gräddkanna
Grämmes ångra sig
Grödd läkte
Grötväta mjölk
Guckä på etappvis
Gussorla guds ord
Gussrisä illasinnad fru
Gå gålför gå till varje hus
Gå knôppret småtrippa, gå små steg
Gå utpå konfirmeras
Gårla gårdar
Gått sann gått sönder
Gäcklen kindtänder
Gällä kastrerad
Gäst re dä lova någon stryk eller givmild mot en gäst