Dialektord och uttryck

Totalt: 1488 ord.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


J

Jalm kattjam
Jankäpå småtrampar, går fram och tillbaka
Jarl glad och yster, gäller framförallt kreatur
Járla inhägnad för kreatur under nattetid på sommaren
Jarm klaga
Járnstörn järnspett
Jart hjälpt
Jechäveri gästgiveri
Jeck dä? gick det?
Jeck å gick utav
Jeck å janke gick av och an, fram och åter
Jeftasvôxen giftasvuxna
Jeren uthållig
Jessäs jä vart rädd blev skrämd
Jestanäs förvånad
Jesving snabb och hjälpsam
Jetarn vallpojken eller vallflickan
Jett måste
Jettn dä måste han det
Ji ni, anvädes vid tilltal till äldre
Jita get eller bröst på en kvinna
Jiteta getkrubba
Jithusä BH, brösthållare
Jiting(en) geting(en)
Jittren getter eller brösten på en kvinna
Jôbb samlag
Jola jorden
Jorl gjorde
Jort åvä sä drunknat
Josit brännvinssup
Jôx jucka
Jôxä på arbetar, men inget blir gjort
Jum åvä gömma undan
Jumt-sä gömt sig
Jurna personer inom familjen
Jus' huwä begåvad
Jussom liksom
Jynglit ostadigt, vingligt
Jä jeck bet jag misslyckades
Jä krus dä int jag bjuder inte om, jag bryr mig inte vad du tycker
Jä vart för nå jag blev ut för något
Jä ä int na förä jag tycker inte om det
Jäckes småretas
Jäcklen kindtänder
Jäg ha hôrt glônkes om dä Jag har hört talas om det
Jäg isit göra ná jag ids inte göra något
Jäg ônner jag undrar
Jänglen styltor
Järla blåser med kastvindar
Jöra åvä sa drunkna
Jöschra gyttja, rött slam