Dialektord och uttryck

Totalt: 1488 ord.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


R

Ragan råge, överful
Rákábôrstn rakborste eller tistelblomma
Rall löst springande hundar, byrackor
Rallhunna båge med bjällror, på hästselen vid högtidliga tillfällen
Rarninga slåttermark efter åar och bäckar
Rarnä rodna
Rata rita och skriva, oftast när det gällde barn
Rattnä ruttnade
Ratä skräp
Ravel skrävlar, skryter
Rejort lekt
Renjorlä rengjorde
Rest opp skära upp
Restä nävrä skar björknäver
Revträä varpställning
Rittä opp reste upp något som låg
Rôgén sårskorpor
Rôgän sädesslaget råg
Rôm rum
Romlä på störde andra
Rommelkusä stökig person
Rômmä rummet
Rompa svans, slutrensning vid flottning
Rompdragä efterföljande
Rompjola del av sele, som fästes runt svansroten
Rômtes rymdes
Ronkä rörde på sig
Rônkän rynkor i ansiktet
Rônnä runnit
Rônt runt
Roska rost
Rôt kon råmar
Rotkorst rotborste, skurborste
Roärn hörn, vrå
Ruvä höns som ruvar på ägg
Ruvä myckä syntes stort eller mycket
Ruvä på hämnäs inväntar tid för hämnd
Ryscha ryssja
Rådd vä orkade med
Rå-kladdn dåligt gräddat
Råtjä lukt vid slakt, slaktavfall
Räbbä en klyka för uppsamling av fisk vid bäckmete
Rättskaffäns rättvis
Rävajarnä rävsaxen
Rävlen sankt myrområde
Rö oppi syrna röd i ansiktet
Röck nén dra ner honom, dra omkull honom
Rönk på näsan rynka på näsan
Rönke ihop rynka , lägga i veck
Rönnel liten bäck
Rörntinnkäppa rönn som användes till räfspinnar