Dialektord och uttryck

Totalt: 1488 ord.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


S

Saa dä sade hon det
Sadusinen draggardin, kafégardin
Saffa soffa
Safflackä sofflocket
Sal´n finrummet, i dag, vardagsrummet
Sam simmade
Sammarn sommaren
Samne somnade
Samne in somnade in (dog)
Samngresch sömnig man
Samntutä sömning kvinna
San dä sade han det
Sanka hörester
Sankihop samla ihop
Sannings-mäg rena sanningen, utan skämt
Sapan spenvarm mjölk
Sappen svampen
Sarán sörjigt
Sark Sark
Sarn sedan
Sarn son
Sata på senfärdig
Savlä skumma grädden av mjölken
Schôrne självdött
Seckel dregla
Segrä segrade eller namnet Sigrid
Sekasam Långsam, långsam väntan (långsamt)
Selakroken selens båge med bl.a. öglor för tömmarna
Selapinn pinne som låste skakeln vid selen
Sellstryparn fiskaren
Sellvôen sillstim
Separäramjalka skummjölk
Sesselskitn småsparvar
Setje tunn och seg fläskslaksida
Si för sä ta för sig
Si ättä se efter, vaka, sköta om, skydda någon
Si'mmen flytsnöre på fiskno
Siá tätt, mjukt och grönt gräs i skogen
Sirapsväta sirap blandad med vatten, som åts till gröt i stället för mjölk
Siste lôte sista tiden
Sjaljes grimasera
Sjôlanna skördetid för korn och havre
Sjongä fardit sjungit färdigt
Sjär skygg
Skaa se undersökande på något
Skackelskåk ena delen av en skakel
Skackelträ skakelträ, låstrtä mellan skakel och kälke
Skacklen, skåken skaklar
Skackra rödblära
Skamlit skamligt
Skamlös oförskämd
Skam-mun oanständigt, prata porr
Skanka benen
Skarnä minskade
Skárpabbarn tusenbröder, små fisk
Skárptammas skalbagge eller tanig man
Sketthuse utedass
Skibena skidor
Skibenöla skidbindsle av läder, enbart tåögla
Skoern skor
Skoforhälla skohö i knippe, två eller fyra ihopbundna
Skoforä kammat starrgräs
Skogsälin skogseld
Skosnyta tåhätta
Skôtt-tjarra skottkärra
Skov skavde
Skôv snabbt påkommet infall
Skôvla spade
Skôvävis periodvis
Skrárna gå ner i spagat
Skrôbben garderoben
Skrôbbän för grovkardning av ull
Skruckä ihop skrynklade ihop
Skryft skrypt, tar fort slut
Skråbôcken spökdjur, förr skrämdes barn för den
Skrårnä på frös på
Skrää överblivna rester
Skrömta spöken, oknytt
Skullren höloftet
Skullän skulder
Skurkät falsk person
Skvál(a) geten bräker (något som rinner oupphörligt)
Skvallertackä skvallertant
Skvalp-ranna strandkant
Skvatt vä blev rädd, hoppade till
Skvink skvalpar
Skvinkä borti skvalpar ur
Skvitter stänker
Skvonglä skvalpade i ett tillslutet kärl
Skvällä vibrerade obehagligt
Skvättn rycker till av rädsla
Skymme'l flimrar för ögonen
Skyra skåra
Skåa skare
Skäft yxa sätta skaft på yxan
Skäften strävt gräs, användes förr till diskborstar
Skämmes skämmas
Sköffla spade
Sköv slickar
Sla dank personen gör ingenting, vill inte arbeta
Sláan släde
Slabbertackä pratglad kvinna
Slackä degtråg att stöpa i vid brödbak
Slåfat lite slarvig, inte ordentlig enligt andras uppfattning
Slamsbyttä slarvig kvinna, slamsmaja
Slan slå honom
Slanen styrstockar i basväg
Slantpungen portmonnä, penningbörs
Slapprä på pratglad person
Slásabrack ovårdat klädd person
Slásagrötn för tunn gröt
Slásapär slafsigt klädd mansperson
Slaskbytta hink som användes för köksavfall och i ställe för avlopp
Slásk-kasa komposthög
Sláta dágan lediga dagar
Slattanna slåttertid
Sleft halt
Sleka ostadigt, vingligt, viss ledbarhet
Slekit glappt
Slepe hästsläpt
Sleten utnött eller arbetstrött
Slingbirum vinglig person
Slipper slicka
Slisket gäller efterhängsen otrevlig typ
Slämp ti döran slå igen dörrarna hårt
Slängder duktig och lite full i sjutton
Slög ovass
Slöm inbunden
Slöret efterhängsen, vill vara med över allt
Smala smälla, smällde
Smeja smedjan
Smodyttä små signaler till hälsning med bil
Smofjaskät barnslig, naiv
Smôlän smulor
Smomôske småskräp
Smoningen småningom
Smosmôlen småsmulor
Smotokä små skämt och skoj
Smotylla naiva och barnsliga personer
Smygtjikä smygtittade
Smöj göra skoband av garn, enbart med händerna
Smörbäta smörgås
Snárvät hund som gläfser, småond
Snean halvfull, dragen
Snôa bar mark
Snorkiling liten pojke
Snôrrn småpojkars könsorgan
Snupprätt snävt, litet och trångt klädesplagg
Snusmumrik snusande man med 111 på hakan
Snuvet jita hornlös get
Snyta djurnos
Snäckhårri korthårig
Snögg snygg, vacker
Snörpä på mun rynka, snörpa på mun
Snöskôvla, snösköffla snöspade, snöskyffel
Sôbben något som är mycket bra
Sôbbföre töväder
Sockenjurna socialfal
Sôckerklutn föregångare till nappen, tröstaren
Sôckermôren svartmyror
Sôckersärä sockerskå
Sôckre socker
Sôltän svulten
Sommelkuse senfärdig
Sommlet senfärdig
Sopkasta, sopsköffla sopskyffel
Sôrn sågspån och stickor i vedboden
Sôrrhommel svamlig person
Sôtter gott
Sôvelsamt sparkstötting
Spárn samlingsnamn på småfåglar
Speálakan draperi för väggsäng
Spefôgel skämtsam person
Spelkä spänta stickor för att tända eld
Spetôrre glad och upprymd person eller spelande orrtupp
Spettnisch kortspel, speciell person
Spisbröä hårt bröd
Spjalakan draperi för väggsäng
Spjárrä yga stirrade, glodde
Spjuckel teater, underhållning
Spôtta spott, saliv
Spraka på skryter häftigt
Sprutn diarré
Spyflôgen spyflugor
SpännkoaSpännkoa tuggbar koda
Spönnes sparkas
Stackvältn stockvält av grov trädstam, för att välta ner sådden
Stáka sä göra sig illa
Stangbränt bra före för timmerkälkebra före för timmerkälke
Stárn stanna
Stárnä stannat
Startt stjälpt
Stattnä stelnat
Stávän mjölkspann av trä
Stegfötta gå i samma spår, gäller hästar
Stekommen stekugnen
Stendröga släde för sten
Stenhôvrä, stenskravlä stenskravel
Stentaska sänke på not och nät
Sto å skoks stod och skakade
Stôbb-brytarn stubb-brytare
Stol'n stolen
Storbôän storbjuden
Storsmolätt halvtokig, mindre vetande, lågt IQ
Storsämmara duktiga simmare
Strangn tappar luften, får något i luftstrupen
Stranna stranden
Stremnä å stelnade till
Stri-kornä bästa sädeskornen
Strit stänk
Stromplästn strumpskaft
Strompän strumpor
Stup stang slå kullerbytta
Stutt något som är kort, kanske alldeles för kort
Stutä tell skrek till
Styrmén med för att forsla vattentunna
Stå i sinä kos och gets mjölkviloperiod
Stä blon "stoppa blodflöde, ""stämma blod"""
Stäckit kort, litet
Stägarn stege
Stöngen värk vid förkylning
Stöä stag
Surann dålig andedräkt
Surhörnän ruvande höns, ibland om flickor på dåligt humör
Surk träkälke, som användes för timmerskotning av brosslare
Sválan ingång till stenkällaren, kallskafferi
Svammelkusä svamlig person
Svartsôgga slocknad, dåligt drag i vedspisen
Svehua yttersta hudskiktet
Svenä bränts vid
Svenäguck vidbränt
Svien mycket små blänkande knott
Svyrna svinen
Sväisn svallis
svallis vagga till söms
Sytare barnvakt
Sågbagan båge för sågblad
Sågmaran sågspån
Säm simma
Sänna bryne
Säs-kornä Säs-kornä
Sässpären sättpotatis
Sätt käftn för s svara för sig
Sättäs fastna
Sö om sjön södra sidan av sjön
Söat söderut
Sölit orent, kladdigt
Söll'n ti jurä svullnad i kojuver efter kalvning
Sölsôgge sölaktig kvinna
Söndasmörna söndagsmorgnar
Sönnstraffä illasinnad fru
Söskana syskonen
Sösterdotra systerdotter