Invigning av Återkallelse

den 23 juli 2004

Invigningnen förättades av Monica Sparby Kulturchef i Umeå kommun
(född och uppväxt i Västra Ormsjö)

Tillbaka upp