Dialektord och uttryck

Totalt: 1488 ord.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


N

N´(Anners) n' används alltid före ett manligt tilltalsnamn
N´dan den där om en man
N´danna den där om en kvinna
N'kônschti makapär konstig sak eller person
Na dela några delar
Na enär några
Na sä när något så när
Naá nita, kröka
Nagre några
Nalta något
Nan annä gang någon annan gång
Nansin någonsin
Nappä bära plockat bär
Naschnär ganska nära
Nattsárk nattlinne
Ne vä backen nere vid marken
Neat ner i gården eller ner i byn
Neônner inunder
Neslágán blöt snö som inte håller att gå på
N-hel malá många personer på samma ställe
Nippertippä förnäm flicka
Nissverka illdåd
Njáván näven, handen
Njöp nöp, nypte
Njövel sann smula sönder
No jett ä vára nog måste det vara
No kan du na orla nog kan du några ord
Nogd opp nådde upp
Nolasnåa kall nordanvind
Nolat en plats norrut
Nolaväre nordanvind
Nolät riktning norrut
Nosbrems används om hästen är bångstyrig
N-pär breddavä en som gärna vill vara bredvid, men ofta i vägen
Nu ärä dompä nu är det slut
Nyrestä nyplöjd äng
Nåk sjuk, dålig
Näverkôntn kont av flätade näverremsor
Näver-ryvä kosa gjord av näver
Näverstutn kont av hela björknäversjok
Nökter nykter
Nölsia norrsidan